Gå direkt till innehåll
Brist på personal i djursjukvården - viktigt att djurägare förbereder sig inför sommaren

Pressmeddelande -

Brist på personal i djursjukvården - viktigt att djurägare förbereder sig inför sommaren

Läget kommer att bli ansträngt för Distriktsveterinärerna i delar av landet under vissa perioder i sommar. Bidragande orsaker är bristen på veterinärer i landet och att Distriktsveterinärerna har behövt ta över ansvaret för beredskap i fler distrikt. Distriktsveterinärerna uppmanar djurägare att förbereda sig inför sommaren och ta reda på hur tillgången till vård ser ut där de bor.

Det råder fortsatt brist på veterinärer och annan djursjukvårdspersonal i Sverige. Bristen på personal innebär utmaningar för hela djursjukvårdsbranschen. För Distriktsveterinärerna kommer sommaren att bli ansträngd för flera mottagningar, där det inte går att lösa bemanningen fullt ut under hela sommarperioden.

Djurägare kan behöva resa längre

- Vi kommer självklart att prioritera akut sjuka djur, och vi kommer att hjälpas åt mellan mottagningar. Samtidigt måste vår personal få möjlighet till vila och återhämtning. Distriktsveterinärerna nås som vanligt på telefon för rådgivning. Däremot har vi mottagningar som inte kan lösa sin bemanning fullt ut under delar av sommaren, säger Hillevi Lindström, chef för Distriktsveterinärerna.

Distriktsveterinärerna uppmanar alla djurägare att vara aktiva och undersöka hur tillgången till veterinär service ser ut där de bor. Djurägare behöver vara beredda på att det kan ta längre tid, och att det kan bli nödvändigt att resa längre för att få vård till sitt djur.

Utökat ansvar för beredskap

För Distriktsveterinärerna är en extra utmaning att ta över ansvaret för beredskap i områden där privata aktörer tidigare gjort det. Beredskap innebär ansvar för att säkra att djurägare har tillgång till veterinär service dygnets alla timmar. Bara under våren har Jordbruksverket beslutat att Distriktsveterinärerna ska ansvara för beredskapen i distrikten Kalmar och Varberg eftersom det inte varit möjligt att lösa med privata aktörer.

Utvecklingen är problematisk, eftersom beredskap kräver stora personalresurser då det gäller bemanning dygnet runt. En viktig uppgift med beredskap är att garantera att lantbrukets djur har tillgång till veterinär service. Jordbruksverket arbetar aktivt för att hitta lösningar där fler privata aktörer kan vara med och ta ansvar för att vi ska ha en hållbar beredskap över tid, säger Anna Clarin.

Arbete på kort och lång sikt

Arbete pågår på flera fronter för att på kort och lång sikt trygga tillgången till djursjukvårdspersonal i Sverige. Det handlar bland annat om den statliga utredning som regeringen tillsatt för en fungerande och hållbar djursjukvård. Jordbruksverket för löpande dialog med regeringskansliet, myndigheter och bransch för att hitta lösningar.

Kontaktpersoner för media:

Distriktsveterinärerna
Hillevi Lindström, chef för Distriktsveterinärerna
Telefon: 010-122 80 10
E-post: Hillevi.Lindstrom@distriktsveterinarerna.se

Jordbruksverket
Anna Clarin, enhetschef
Telefon: 036-15 50 15
E-post:Anna.Clarin@jordbruksverket.se

Ämnen

Kategorier


För mer information om Distriktsveterinärerna, följ oss på:

Facebook

LinkedIn

Instagram

Med vår breda samlade kompetens över hela landet och stora engagemang för djurens hälsa gör vi vårt bästa för att du och dina djur ska få bästa tänkbara service och omvårdnad.

Vi arbetar med förebyggande djurhälsovård genom planerade besök, beredskap för akuta sjukdomsfall samt smittskydd dygnet runt, året om. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.

Kontakter

Robert ter Horst

Robert ter Horst

Presskontakt Biträdande chef Distriktsveterinärerna Smittskydd, officiella uppdrag 010-122 80 44